Friday, March 28, 2014

Gereksinim ( İş) Analiz Süreci ve Yönetimi Eğitimi-Ankara

3-4-5 Nisan 2014 tarihleri arasında düzenleyeceğimiz İş Analiz Süreci ve Yönetimi eğitimi; şirketinizin/kurumunuzun bünyesinde görev yapan idari ve teknik personelin, yazılım geliştirme yaşam döngüsünde insana bağlı olan en önemli nokta olan Gereksinimlerin Analiz Edilmesi, Tespiti, Uygulanması vb. süreçlerin yönetilebilmesini sağlamaya yönelik bir eğitim olarak planlanmıştır.  
Bilgi için: calistay@btgrubu.com, 0 312 266 06 06

Yazılım Test Süreci ve Yönetimi Eğitimi- Istanbul

7-8 Nisan 2014 tarihleri arasında düzenleyeceğimiz Yazılım Test Süreci Yönetimi eğitimimiz, şirketinizin/kurumunuzun bünyesinde görev yapan teknik personelin Yazılım Test Süreçleri, Erken Gözden Geçirme, Süreç Yönetimi vb. konularda yetkinliğini arttırmaya yönelik bir eğitim olarak planlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için: calistay@btgrubu.com, 0 212 319 77 22


Friday, March 7, 2014

VIII. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu: UYMS 2014, 8-10 Eylül 2014, Güzelyurt, KKTC

VIII. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu: UYMS 2014, 8-10 Eylül 2014, Güzelyurt, KKTC


Bildiri Çağrısı

8. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu (UYMS'14), 08-10 Eylül 2014 tarihlerinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampus'unde düzenlenecektir.
Sempozyuma Yazılım Mühendisliği alanına ilişkin, özgün sonuçlar içeren tüm kavramsal, teorik ve uygulamalı çalışmalar davetlidir. UYMS 2014′ün ana ilgi alanları bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, aşağıda listelenmiştir:
 • Yazılım Gereksinim Mühendisliği
 • Yazılım Tasarımı
 • Yazılım Sınama ve Doğrulama
 • Yazılım Bakımı
 • Model Güdümlü Yazılım Geliştirme
 • Nesneye Dayalı Teknolojiler
 • Yazılım Kalite Yönetimi
 • Yazılım Proje Yönetimi
 • Yazılım Ölçümleri
 • Çevik Yaklaşımlar ve Çevik Yazılım Geliştirme
 • Web Teknolojileri
 • Servise Yönelik Yöntemler
 • Yazılım Mühendisliği Eğitimi
 • Yazılım Mimarisi
 • İlgiye (aspect) Yönelik Yazılım Geliştirme
 • Yazılım Üretim Hatları
 • Yazılım Süreçleri
 • Yazılım Kalite Güvence
 • Deneysel Yazılım Mühendisliği
 • Konfigürasyon Yönetimi
 • Süreç İyileştirme Modelleri
 • Yazılım Bileşenleri ve Tekrar Kullanım
 • Yazılım Geliştirme Araçları
 • Yazılım Politikaları ve Yazılım Etiği
 • Yazılım Çerçeveleri ve Desenleri
 • Gömülü ve Gerçek Zamanlı Yazılım Sistemleri Mühendisliği
 • Dağıtık Yazılım Mühendisliği
 • İnsan Bilgisayar Etkileşimi
 • Yenilikçi Yazılım Uygulamaları ve Çözümleri

Teknik Bildiriler

Teknik bildiriler, konular bölümünde listelenen konularda ve diğer yazılım mühendisliği konularında yapılan araştırma ve uygulama çalışmalarını içermektedir. Teknik Bildiriler tam metin üzerinden değerlendirilecektir.

Deneyim Bildirileri

Deneyim bildirileri, yazılım mühendisliği teknikleri, araçları ve/veya süreçlerinin belli alanlara uygulanması veya özgün bir yazılım geliştirilmesi sonucunda elde edilen deneyim ve bulguları içermektedir. Deneyim bildirilerinde deneyimin elde edildiği çalışmaya veya ürün geliştirilmesine başlamanın temelindeki motivasyonun belirtilmesi, elde edinilen sonuçların değerlendirilmesi ve yapılan olumlu ya da olumsuz gözlemlerin paylaşılması konularına önem verilmelidir. Deneyim Bildirileri tam metin üzerinden değerlendirilecektir.

Eğitim Seminerleri

Eğitim seminerleri yazılım mühendisliği alanının pratik uygulama tekniklerini, standartları ve uygulamaya dönük teorik konuları içeren sunumlar olarak planlanmaktadır. Seminerler yazılım mühendisliği ile ilgili konuları bilimsel ve bağımsız bir tarzda ele almalıdır. Bu bağlamda, ticari ürün tanıtımları ve pazarlama temelli öneriler eğitim semineri olarak değerlendirilmemektedir. Seminer önerileri, önerenin isim ve iletişim bilgilerini, seminerin amaç ve hedefini, kapsamını ve içeriğini net olarak belirtmelidir.

http://www.uyms.org.tr/2014/bildiri_cagrisi.html

Tuesday, March 4, 2014

"This is what the Internet actually looks like: The undersea cables wiring the Earth"

http://edition.cnn.com/2014/03/04/tech/gallery/internet-undersea-cables/index.html

Yazılım Test Süreci ve Yönetimi Eğitimi- Istanbul

Istanbul'da, 7-8 Nisan 2014 tarihleri arasında düzenleyeceğimiz Yazılım Test Süreci ve Yönetimi eğitimimiz, şirketinizin/kurumunuzun bünyesinde görev yapan teknik personelin Yazılım Test Süreçleri, Erken Gözden Geçirme, Süreç Yönetimi vb. konularda yetkinliğini arttırmaya yönelik bir eğitim olarak planlanmıştır.

Ayrıntılı bilgi için: calistay@btgrubu.com, 0 212 319 77 22 
 

Yazılım Test Süreci Yönetimi Eğitimi & İş Analiz Süreci ve Yönetimi Eğitimi- Ankara

24-25 Mart 2014 tarihinde düzenleyeceğimiz Yazılım Test Süreci Yönetimi eğitimimiz, şirketinizin/kurumunuzun bünyesinde görev yapan teknik personelin Yazılım Test Süreçleri, Erken Gözden Geçirme, Süreç Yönetimi vb. konularda yetkinliğini arttırmaya yönelik bir eğitim olarak planlanmıştır.

24-25-26 Mart 2014 tarihleri arasında düzenleyeceğimiz İş Analizi Süreci ve Yönetimi eğitimi; şirketinizin/kurumunuzun bünyesinde görev yapan idari ve teknik personelin, yazılım geliştirme yaşam döngüsünde insana bağlı olan en önemli nokta olan Gereksinimlerin Analiz Edilmesi, Tespiti, Uygulanması vb. süreçlerin yönetilebilmesini sağlamaya yönelik bir eğitim olarak planlanmıştır.


28-29-30 Mart 2014 tarihleri arasında düzenleyeceğimiz İş Analizi Süreci ve Yönetimi eğitimi; şirketinizin/kurumunuzun bünyesinde görev yapan idari ve teknik personelin, yazılım geliştirme yaşam döngüsünde insana bağlı olan en önemli nokta olan Gereksinimlerin Analiz Edilmesi, Tespiti, Uygulanması vb. süreçlerin yönetilebilmesini sağlamaya yönelik bir eğitim olarak planlanmıştır.

Ayrıntılı bilgi için: calistay@btgrubu.com ve 0 312 266 06 06