Thursday, October 24, 2013

Kasım 2013-Süreç Yönetimi Eğitimleri-Ankara

18-19 Kasım 2013 tarihinde düzenleyeceğimiz Yazılım Test Süreci Yönetimi eğitimi, şirketinizin/kurumunuzun bünyesinde görev yapan teknik personelin Yazılım Test Süreçleri, Erken Gözden Geçirme, Süreç Yönetimi vb. konularda yetkinliğini arttırmaya yönelik bir eğitim olarak planlanmıştır.

Bilgi için: egitim@btgrubu.com, Tel:  0 312 266 06 06
Son başvuru tarihimiz: 14 Kasım 2013

25-26-27 Kasım 2013 tarihleri arasında düzenleyeceğimiz Gereksinim Analiz Süreci ve Yönetimi eğitimi; şirketinizin/kurumunuzun bünyesinde görev yapan idari ve teknik personelin, yazılım geliştirme yaşam döngüsünde insana bağlı olan en önemli nokta olan Gereksinimlerin Analiz Edilmesi, Tespiti, Uygulanması vb. süreçlerin yönetilebilmesini sağlamaya yönelik bir eğitim olarak planlanmıştır.

Bilgi için: egitim@btgrubu.com, Tel: 0 312 266 06 06
Son başvuru tarihimiz: 21 Kasım 2013