Friday, May 5, 2017

Resmi sertifikasyonlu Introduction to CMMI Eğitimi-Haziran 2017

Uluslar Arası Geçerli Resmi Sertifikasyonlu CMMI İntroduction to v1.3 eğitimi (CMMI Başlangıç eğitimi) 

CMMI Capability Maturity Model Integration (CMMI) (Entegre Yetenek Olgunluk Modeli) Eğitimi; Bir kurum içinde kullanılan süreçler çalışma alanı, kurum yapısı, büyüklüğü gibi çeşitli değişkenlere bağlıdır. CMMI, süreçlerin gerçekleştirilmesinde birer yol göstericidir. CMMI modelleri süreç alanlarından oluşur. Bu süreç alanlarının her biri kurum içinde var olan ya da kullanılan, ve birbirleriyle organik bağı olan süreçlerin bir araya getirilmesinden oluşmaktadır. Üç günlük eğitim kapsamında, katılımcılara, CMMI süreçleri kapsamlı bir şekilde uygulamalı olarak anlatılır. Eğitimin dili İngilizcedir.

Eğitim Tarihi: 19-20-21 Haziran 2017
Türü: Genel Katılıma Açık Grup Eğitim

Bilgi için: cigdem.alakusu@btgrubu.com
Tel: 0 312 266 06 06


No comments: